Därför kan ”the main character syndrom” hjälpa handeln att lyckas!

En stor del av detaljhandeln och e-handeln brottas med vikande försäljning och lönsamhet. I butik så visar man bl a handlingskraft genom att skära ner på antalet anställda i butik eller skära ner de anställdas arbetstid. ”Hyvling” har blivit ett nytt begrepp när det gäller handelns anställda. På det stora varuhuset där man hävdar att…

Läs mer